ฉันเลี้ยงเอง ภาษาจีน

我请客
Wǒ qǐngkè.
หวอ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

>>ประโยคอื่นๆ<<

分手吧!
Fēnshǒu ba!
เฟิน โส่ว ปา
เลิกกันเถอะ

 

别催我!
Bié cuī wǒ!
เปี๋ย ชุย หว่อ
อย่าเร่งฉัน

 

別提了
Bié tí le
เปี๋ย ถี เลอ
เลิกพูดเถอะ

 

我想你
Wǒ xiǎng nǐ.
หว่อ เสียง หนี่
ฉันคิดถึงเธอ

 

我爱你
Wǒ ài nǐ.
หว่อ อ้าย หนี่
ฉันรักเธอ

 

打扰了
Dǎ rǎo le
ต๋า เหร่า เลอ
รบกวนแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก