ร้านแว่นตา ภาษาจีน

眼镜店

yǎnjìngdiàn

เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน

ร้านแว่นตา

ตัวอย่างประโยค

去眼镜店怎么走?
Qù yǎnjìngdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านแว่นตาไปยังไง

 

附近有眼镜店吗?
Fùjìn yǒu yǎnjìngdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านแว่นตามั้ย

 

一直走就到眼镜店了。
Yīzhí zǒu jiù dào yǎnjìngdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านแว่นตาแล้ว

 

眼镜店在银行对面。
yǎnjìngdiàn zài yínháng duìmiàn.
เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านแว่นตาอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

我现在在眼镜店。
Wǒ xiànzài zài yǎnjìngdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านแว่นตา

 

眼镜店在哪里?
yǎnjìngdiàn zài nǎlǐ?
เหยี่ยนจิ้งเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านแว่นตาอยู่ที่ไหน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก