ลาออกงาน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับ การลาออกงาน

 

辞职 (cízhí) ลาออก

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

我已经申请辞职了。
Wǒ yǐjīng shēnqǐng cízhíle.
หวอ อี่จิง เซิงฉิ่ง ฉือจื๋อ เลอ
ผมได้ยื่นขอลาออกแล้วครับ

 

我想尝试别的职业。
Wǒ xiǎng chángshì bié de zhíyè.
หวอ เสี่ยง ฉางซื่อ เปี๋ย เตอ จื่อเย่
ดิฉันอยากลองอาชีพอื่นดูบ้าง

 

这份工作不太合适我。
Zhè fèn gōngzuò bù tài héshì wǒ.
เจ้อ เฟิ่น กงจั้ว ปู้ไท่ เหอซื่อ หว่อ
งานนี้ไม่ค่อยเหมาะกับผมเลย

 

我想去继续上学。
Wǒ xiǎng qù jìxù shàngxué.
หวอ เสี่ยง ชวี่ จี้ ซวี่ ซ่างเสีย
ผมอยกจะไปเรียนต่อ

 

你为什么想辞职?
Nǐ wèishéme xiǎng cízhí?
หนี่ เว่ย เสินเมอ เสี่ยง ฉือจื๋อ
ทำไมคุณถึงอยากลาออกครับ

 

这份工作太辛苦了。
Zhè fèn gōngzuò tài xīnkǔle.
เจ้อ เฟิ่น กงจั้ว ไท่ ซินขู่ เลอ
งานนี้เหนื่อยมากค่ะ

 

我想去国外工作。
Wǒ xiǎng qù guówài gōngzuò.
หวอ เสี่ยง ชวี่ กั๋ว ว่าย กงจั้ว
ผมอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ

 

你有什么不满意的吗?
Nǐ yǒu shé me bù mǎnyì de ma?
หนี โหย่ว เสินเมอ ปู้ หมั่นอี้ เตอ มะ
คุณมีอะไรไม่พอใจหรือเปล่าคะ

 

这是我的辞职申请书。
Zhè shì wǒ de cízhí shēnqǐng shū.
เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอ ฉือจื๋อ เซินฉิ่ง ซู
นี่คือใบลาออกของผมครับ

 

我不想在这里工作了。
Wǒ bùxiǎng zài zhèlǐ gōngzuòle.
หว่อ ปู้ เสี่ยง จ้าย เจ้อ หลี่ กงจั้ว เลอ
ดิฉันไม่อยากทำงานที่นี่แล้วค่ะ

 

我不想经常加班。
Wǒ bùxiǎng jīngcháng jiābān.
หว่อ ปู้ เสี่ยง จิงฉาง เจียปาน
ผมไม่อยากทำงานล่วงเวลาบ่อยๆ

 

我不喜欢这种工作。
Wǒ bù xǐhuān zhè zhǒng gōngzuò.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน เจ้อจ่ง กงจั้ว
ดิฉันไม่ชอบงานแบบนี้ค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก