ลูกแม็ก ภาษาจีน

订书针 [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

我没有订书针了。
Wǒ méiyǒu dìng shū zhēnle
หว่อ เหมย โหย่ว ติ้งซูเจิน
ฉันไม่มีลูกแม็ก

 

你问他一下 他有没有订书针?
Nǐ wèn tā yīxià tā yǒu méiyǒu dìng shū zhēn?
หนี่ เวิ่น ทา อี๋เซี่ย ทา โหย่ว เหมย โหย่ว ติ้งซูเจิน
เธอถามเขาหน่อยซิ ว่าเขามีลูกแม็กไหม

 

这里没有订书针卖.
Zhèlǐ méiyǒu dìng shū zhēn mài.
เจ้อ หลี่ เหมย โหย่ว ติ้ง ซู เจิน ม่าย
ที่นี่ไม่มีลูกแม็กขาย

 

我借你的订书针以下.
Wǒ jiè nǐ de dìng shū zhēn yǐxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ ติ้ง ซู เจิน อี๋ เซี่ย
ฉันขอยืมลูกแม็กเธอหน่อย

 

如果你去商店,你帮买订书针给我一下
Rúguǒ nǐ qù shāngdiàn, nǐ bāng mǎi dìng shū zhēn gěi wǒ yīxià
รู๋กั๋ว หนี่ ชวี่ ซางเตี้ยน หนี่ ปาง หม่าย ติ้งซูเจิน เก๋ย หว่อ อี๋ เซี่ย
ถ้าหากเธอไปร้านค้า เธอช่วยซื้อไส้แม็กมาให้ฉันด้วย

 

一盒订书针多少?
Yī hé dìng shū zhēn duōshǎo?
อี๋ เหอ ติ้ง ซู เจิน ตัวเส่า
ไส้แม็กหนึ่งกล่องเท่าไหร่

 

你要订书针几盒?
Nǐ yào dìng shū zhēn jǐ hé?
หนี่ เย่า ติ้ง ซู เจิน จี่ เหอ
คุณต้องการไส้แม็กกี่กล่อง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก