ดินสอเขียนคิ้ว ภาษาจีน

眉笔

méibǐ

เหม่ยปี่

ดินสอเขียนคิ้ว

ตัวอย่างประโยค

你喜欢用眉笔吗?
Nǐ xǐhuān yòng méibǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เหม่ยปี่ มะ
คุณชอบใช้ดินสอเขียนคิ้วไหม

 

我想买眉笔。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย เหม่ยปี่
ฉันอยากซื้อดินสอเขียนคิ้ว

 

这里有眉笔吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหม่ยปี่ มะ
ที่นี่มีดินสอเขียนคิ้วไหม

 

这里的眉笔很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เหม่ยปี่ เหิ่น กุ้ย
ดินสอเขียนคิ้วที่นี่แพงมาก

 

我妈妈喜欢眉笔。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เหม่ยปี่
แม่ของฉันชอบดินสอเขียนคิ้ว

 

这个眉笔多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เหม่ยปี่ ตัวเส่า เฉียน
ดินสอเขียนคิ้วอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก