ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา

动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา

✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿

1ศัพท์จีน พูด

[shuō ซัว] พูด

2ศัพท์จีน เขียน

[xiě เสี่ย] เขียน

3ศัพท์จีน ดื่ม

[hē เฮอ] ดื่ม

4ศัพท์จีน อ่าน

[dú ตู๋] อ่าน

ศัพท์จีน กิน

[chī ชือ] กิน

ศัพท์จีน ฟัง

[tīng ทิง] ฟัง

7ศัพท์จีน หยุด

[tíng ถิง] หยุด

8ศัพท์จีน ถอด

[tuō ทัว] ถอด

9ศัพท์จีน วิ่ง

[pǎo เผ่า] วิ่ง

10ศัพท์จีน สวม

穿 [chuān ชวน] สวม,ใส่

11ศัพท์จีน เดิน

[zǒu โจ่ว] เดิน

12ศัพท์จีน ขี่

[qí ฉี] ขี่

13ศัพท์จีน วาด

[huà ฮว่า] วาด

14ศัพท์จีน เตะ

[tī ที] เตะ

15ศัพท์จีน หา

[zhǎo เจ่า] หา

16ศัพท์จีน กระโดด

[tiào เที่ยว] กระโดด

17ศัพท์จีน นั่ง

[zuò จั้ว] นั่ง

18ศัพท์จีน ให้

[gěi เก่ย] ให้

19ศัพท์จีน ยืน

[zhàn จ้าน] ยืน

20ศัพท์จีน ล้างซัก

[xǐ สี่] ล้าง,ซัก

21ศัพท์จีน ทอด

[jiān เจียน] ทอด

✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก