ฉันเป็นหมอ ภาษาจีน

我是医生。
Wǒ shì yīshēng.
หว่อ ซื่อ อีเซิง
ฉันเป็นหมอ

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

你是医生吗?
Nǐ shì yīshēng ma?
หนี่ ซื่อ อีเซิง มะ
คุณเป็นหมอใช่ไหม

 

我不是医生。
Wǒ bùshì yīshēng.
หว่อ ปู๋ซื่อ อีเซิง
ฉันไม่ใช่หมอ

 

他也是医生。
Tā yěshì yīshēng.
ทา เหย่ ซื่อ อีเซิง
เขาก็เป็นหมอ

 

我爸爸是医生。
Wǒ bàba shì yīshēng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ อีเซิง
พ่อฉันเป็นหมอ

 

我妈妈也是医生。
Wǒ māmā yěshì yīshēng.
หว่อ มะหม่า เหย่ ซื่อ อีเซิง
แม่ฉันก็เป็นหมอ

 

他不是医生。
Tā bùshì yīshēng.
ทา ปู๋ซื่อ อีเซิง
เขาไม่ใช่หมอ

 

这里有医生吗?
Zhè li yǒu yīshēng ma?
เจ้อ หลี โหย่ว อีเซิง มะ
ที่นี่มีหมอไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก