คำศัพท์ภาษาจีน ห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องเรียน  (教室ห้องเรียนรวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับห้องเรียน

 

教室   [ jiàoshì เจี้ยวซื่อ]  ห้องเรียน

老师   [lǎoshī เหล่าซือ]  ครู

学生   [ xué shēng เสียเซิง]  นักเรียน

同学   [ tóng xué ถงเสีย]  เพื่อนนักเรียน

校服   [ xiàofú เสี้ยวฝู]  ชุดนักเรียน

男生   [ nán shēng หนานเซิง]  นักเรียนชาย

班长   [ bānzhǎng ปานจ่าง]  หัวหน้าห้อง

女生   [ nǚ shēng หนี่เซิง]  นักเรียนหญิง

书包   [ shū bāo ซูเปา]  กระเป๋านักเรียน

作业   [ zuò yè จั้วเย่]  การบ้าน

问题   [ wèntíเวิ่นถี]  คำถาม

粉笔   [ fěnbǐเฝินปี่] ชอล์ก

      [ bǐ ปี่]  ปากกา

铅笔   [ qiānbǐ เชียนปี่]  ดินสอ

尺子   [ chǐzi ฉื่อจือ]  ไม้บรรทัด

橡皮   [ xiàngpí เซี่ยงผี]  ยางลบ

回答   [ huídáหุยต๋า]  ตอบ

考试   [ kǎoshìเข่าซื่อ]  สอบ

阅读   [ yuèdúเย่ตู๋]  อ่านในใจ

黑板   [ hēibăn เฮยป่าน]  กระดานดำ

粉笔   [ fěn bĭ เฝิ่นปี่]  ชอล์ค

练习本 [ liànxí běn]  สมุดแบบฝึกหัด

课本   [ kèběn เค่อเปิ่น]  ตำราเรียน

词典   [ cídiăn ฉือเตี่ยน]  พจนานุกรม

上课   [ shàngkè ว่างเค่อ]  เข้าเรียน

下课   [ xiàkè เซี่ยเค่อ]  เลิกเรียน

课程表 [ kèchéngbiǎo เค่อเฉิงเปี่ยว] ตารางเรียน

复习   [ fùxí ฟู่สี] ทบทวนบทเรียน

预习   [ yùxí ยวี่สี] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า

练习   [ liànxí เลี่ยนสี]  ฝึกฝน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก