จังหวัดอุดรธานี ภาษาจีน

乌隆府

Wūlóngfǔ

อูหลงฝู่

จังหวัดอุดรธานี

ตัวอย่างประโยค

你怎么去乌隆府?
Nǐ zěnme qù Wūlóngfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ อูหลงฝู่
คุณไปจังหวัดอุดรธานียังไง

 

你去过乌隆府吗?
Nǐ qùguò Wūlóngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว อูหลงฝู่ มะ
คุณเคยไปอุดรธานีไหม

 

你是乌隆府人吗?
Nǐ shì Wūlóngfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ อูหลงฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนอุดรธานีใช่ไหม

 

乌隆府有商场吗?
Wūlóngfǔ yǒu shāngchǎng ma?
อูหลงฝู่ โหย่ว ซางฉ่าง มะ
อุดรธานีมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过乌隆府。
Wǒ méi qùguò Wūlóngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว อูหลงฝู่
ฉันไม่เคยไปอุดรธานี

 

我妈妈是乌隆府人。
Wǒ māmā shì Wūlóngfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ อูหลงฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนอุดรธานี

 

他爸爸是乌隆府人。
Tā bàba shì Wūlóngfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ อูหลงฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนอุดรธานี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก