สีกากี ภาษาจีน

米黄色

mǐhuángsè

หมี่หวงเซ่อ

สีกากี

他的帽子是米黄色。
Tā de màozi shì mǐhuángsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ หมี่หวงเซ่อ
หมวกของเขาสีกากี

 

这个是米黄色。
Zhège shì mǐhuángsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ หมี่หวงเซ่อ
อันนี้คือสีกากี

 

这辆汽车是米黄色的。
Zhè liàng qìchē shì mǐhuángsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ หมี่หวงเซ่อ
รถคันนี้สีกากี

 

我喜欢米黄色。
Wǒ xǐhuān mǐhuángsè.
หวอ สี่ ฮวาน หมี่หวงเซ่อ
ฉันชอบสีกากี

 

我不喜欢米黄色。
Wǒ bù xǐhuān mǐhuángsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน หมี่หวงเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีกากี

 

我的裤子是米黄色。
Wǒ de kùzi shì mǐhuángsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ หมี่หวงเซ่อ
กางเกงของฉันสีกากี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก