น้ำยาล้างจาน ภาษาจีน

洗洁精

xǐjiéjīng

สี่เจี๋ยจิง

น้ำยาล้างจาน

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的洗洁精贵吗?
Zhèlǐ de xǐjiéjīng ma?
เจ้อหลี่ เตอ สี่เจี๋ยจิง กุ้ย มะ
น้ำยาล้างจานที่นี่แพงไหม

 

你家有洗洁精吗?
Nǐ jiā yǒu xǐjiéjīng ma?
หนี่ เจีย โหย่ว สี่เจี๋ยจิง มะ
บ้านเธอมีน้ำยาล้างจานไหม

 

我们家没有洗洁精。
Wǒmen jiā méiyǒu xǐjiéjīng.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว สี่เจี๋ยจิง
บ้านเราไม่มีน้ำยาล้างจาน

 

这个洗洁精多少钱?
Zhège xǐjiéjīng duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ สี่เจี๋ยจิง ตัวเส่า เฉียน
น้ำยาล้างจานตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的洗洁精吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de xǐjiéjīng ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ สี่เจี๋ยจิง มะ
ฉันขอยืมน้ำยาล้างจานเธอได้ไหม

 

洗洁精在哪里。
xǐjiéjīng zài nǎlǐ.
สี่เจี๋ยจิง จ้าย น่าหลี่
น้ำยาล้างจานอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก