สีชมพู ภาษาจีน

粉红色

fěnhóngsè

เฝิ่นหงเซ่อ

สีชมพู

ตัวอย่างประโยค

 

我的裤子是粉红色。
Wǒ de kùzi shì fěnhóngsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ เฝิ่นหงเซ่อ
กางเกงของฉันสีชมพู

 

他的帽子是粉红色。
Tā de màozi shì fěnhóngsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ เฝิ่นหงเซ่อ
หมวกของเขาสีชมพู

 

这个是粉红色。
Zhège shì fěnhóngsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ เฝิ่นหงเซ่อ
อันนี้คือสีชมพู

 

这辆汽车是粉红色的。
Zhè liàng qìchē shì fěnhóngsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ เฝิ่นหงเซ่อ
รถคันนี้สีชมพู

 

我喜欢粉红色。
Wǒ xǐhuān fěnhóngsè.
หวอ สี่ ฮวาน เฝิ่นหงเซ่อ
ฉันชอบสีชมพู

 

我不喜欢粉红色。
Wǒ bù xǐhuān fěnhóngsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน เฝิ่นหงเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีชมพู

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก