ดอกทานตะวัน ภาษาจีน

向日葵

xiàngrìkuí

เซี่ยงรื่อขุย

ดอกทานตะวัน

ตัวอย่างประโยค

那是一束向日葵 。
Nà shì yī shù xiàngrìkuí .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เซี่ยงรื่อขุย
นั่นคือดอกทานตะวันหนึ่งช่อ

 

这里没有向日葵 。
Zhèlǐ méiyǒu xiàngrìkuí .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เซี่ยงรื่อขุย
ที่นี่ไม่มีดอกทานตะวัน

 

这些向日葵 很想。
Zhèxiē xiàngrìkuí hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย คางหน่ายซิน เหิ่น เซียง
ดอกทานตะวันพวกนี้หอมมาก

 

我想买向日葵。
Wǒ xiǎng mǎi xiàngrìkuí.
หว่อ เสียง หม่าย คางหน่ายซิน
ฉันอยากซื้อดอกทานตะวัน

 

你有向日葵吗?
Nǐ yǒu xiàngrìkuí ma?
หนี โหย่ว คางหน่ายซิน มะ
คุณมีดอกทานตะวันไหม

 

现在向日葵很贵。
Xiànzài xiàngrìkuí hěn guì.
เซี่ยนจ้าย คางหน่ายซิน เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกทานตะวันแพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก