หน่อไม้ ภาษาจีน

竹笋 [zhúsǔn จู๋สุ่น] หน่อไม้

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃竹笋。
Wǒ bù xǐhuān chī zhúsǔn.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ จู๋สุ่น
ฉันไม่ชอบกินหน่อไม้

 

2.现在市场竹笋一斤多少钱?
Xiànzài shìchǎng zhúsǔn yī jīn duōshǎo qián?
เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง จู๋สุ่น อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน
ตอนนี้หน่อไม้ตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่

 

3.泰国北部竹笋很好吃。
Tàiguó běibù zhúsǔn hěn hǎo chī.
ไท่กั๋ว เป่ยปู้ จู๋สุ่น เหินห่าว ชรือ
หน่อไม้จากทางเหนือของไทยอร่อยมาก

 

4.这里没有人吃竹笋。
Zhèlǐ méiyǒu rén chī zhúsǔn.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เหริน ชรือ จู๋สุ่น
ที่นี่ไม่มีคนกินหน่อไม้เลย

 

5.妈妈很喜欢吃竹笋。
Māmā hěn xǐhuān chī zhúsǔn.
มามา เหิน สี่ฮวน ชรือ จู๋สุ่น
แม่ชอบกินหน่อไม้มาก

 

6.竹笋怎么做好吃呢?
Zhúsǔn zěnme zuò hào chī ne?
จู๋สุ่น เจิ่นเมอ จั้ว ห่าวชรือ เนอ
หน่อไม้ทำยังไงให้อร่อย

 

7.这些竹笋我给你。
Zhèxiē zhúsǔn wǒ gěi nǐ.
เจ้อ เซีย จู๋สุ่น หว่อ เก๋ย หนี่
หน่อไม้พวกนี้ฉันให้คุณ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก