ฉันเป็นข้าราชการ ภาษาจีน

我是公务员。
Wǒ shì gōngwùyuán
หว่อ ซื่อ กงอู้เหยียน
ฉันเป็นข้าราชการ

>>ประโยคอื่นๆ<<

我是音乐家。
Wǒ shì yīnyuèjiā
หว่อ ซื่อ อินเย่เจีย
ฉันเป็นนักดนตรี

 

我是口译员。
Wǒ shì kǒuyì yuán
หว่อ ซื่อ โข่วอี้ เหยียน
ฉันเป็นล่ามแปลภาษา

 

我是电工 。
Wǒ shì diàngōng
หว่อ ซื่อ เตี้ยนกง
ฉันเป็นช่างไฟฟ้า

 

我是律师。
Wǒ shì lǜshī
หว่อ ซื่อ ลวี่ ซือ
ฉันเป็นทนายความ

 

我是演员。
Wǒ shì yǎnyuán
หว่อ ซื่อ เหยี่ยนเหยียน
ฉันเป็นนักแสดง

 

我是兽医。
Wǒ shì shòuyī
หว่อ ซื่อ โซ่วอี
ฉันเป็นสัตว์แพทย์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก