ออก ภาษาจีน

[ chū ชู ] ออก

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.出了什么事?
Chūle shénme shì?
ชูเลอ เสินเมอ ซื่อ
เกิดเรื่องอะไรขึ้น

 

2.电视出毛病了。
Diànshì chūmáo bìng le
เตี้ยนซื่อ ชู เหมา ปิ้ง เลอ
โทรทัศน์มีปัญหาแล้ว

 

3.他已经出去了。
Tā yǐjīng chūqù le.
ทา อี่จิง ชุ ชวี่ เลอ
เขาออกไปแล้ว

 

4.我的电脑出问题了。
Wǒ de diànnǎo chū wèntí le.
หว่อ เตอ เตี้ยนเหน่า ชู เวิ่นถี เลอ
คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหาแล้ว

 

5.我们的计划出差错了。
Wǒmen de jìhuà chū chà cuò le.
หว่อเมิน เตอ จี้ฮว่า ชู ช่าชั่ว เลอ
แผนของเราเกิดความผิดพลาด

 

6.这台机器出了故障。
Zhè tái jīqì chūle gùzhàng.
เจ้อไถ จีชี่ ชูเลอ กู้จ้าง
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้เกิดปัญหา

 

7.你是在哪里出生?
Nǐ shì zài nǎlǐ chūshēng?
หนี่ ซื่อ จ้าย หนาหลี่ ชูเซิง
คณเกิดที่ไหนเหรอ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก