ร้านขายของเล่น ภาษาจีน

玩具店

wánjùdiàn

หวาน จวี้ เตี้ยน

ร้านขายของเล่น

ตัวอย่างประโยค

 

去玩具店怎么走?
Qù wánjùdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ หวาน จวี้ เตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านขายของเล่นไปยังไง

 

我现在在玩具店
Wǒ xiànzài zài wánjùdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย หวาน จวี้ เตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านขายของเล่น

 

一直走就到玩具店了。
Yīzhí zǒu jiù dào wánjùdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า หวาน จวี้ เตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านขายของเล่นแล้ว

 

附近有玩具店吗?
Fùjìn yǒu wánjùdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว หวาน จวี้ เตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านขายของเล่นมั้ย

 

玩具店在哪里?
wánjùdiàn zài nǎlǐ?
หวาน จวี้ เตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านขายของเล่นอยู่ที่ไหน

 

玩具店在银行对面。
wánjùdiàn zài yínháng duìmiàn.
หวาน จวี้ เตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านขายของเล่นอยู่ตรงข้ามธนาคาร

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก