เข้าเรียนแล้วหลับ เรื่องตลกภาษาจีน

上课睡觉

小明上课睡觉多次,被老师劝退回家。
小明:老师不让我上学了,叫我退学。
明爸:为什么
小明:上课睡觉
明爸:上课睡觉怎么了,谁上课没睡过觉,爸爸上学的时候也睡过!
小明:爸爸您也喜欢裸睡吗?

 

เข้าเรียนแล้วหลับ

เสี่ยวหมิงเข้าเรียนแล้วหลับหลายครั้ง คุณครูจึงให้กลับบ้าน
เสี่ยวหมิง: ครูไม่ให้ผมเข้าเรียนแล้ว ให้ผมลาออก
พ่อของเสีนวหมิง: ทำไมล่ะ
เสี่ยวหมิง:เข้าเรียนแล้วหลับครับ
พ่อของเสีนวหมิง:เข้าเรียนแล้วหลับแล้วทำไม มีใครไหมที่เข้าเรียนแล้วไม่เคยหลับ
ตอนพ่อเรียนก็เคยหลับ
เสี่ยวหมิง:พ่อครับ พ่อก็ชอบแก้ผ้าหลับด้วยเหรอครับ

 

********************

แปลพินอินและคำอ่าน

 

上课睡觉
Shàngkè shuìjiào
ซ่างเค่อ ซุ่ยเจี้ยว
เข้าเรียนแล้วหลับ

小明上课睡觉多次,
Xiǎomíng shàngkè shuìjiào duō cì
เสี่ยวหมิง ซ่างเค่อ ซุ่ยเจี้ยว ตัว ชื่อ
เสี่ยวหมิงเข้าเรียนแล้วหลับหลายครั้ง

 

被老师劝退回家。
Bèi lǎoshī quàn tuì huí jiā.
เป้ย เหล่าซือ ช่วน ทุ่ย หุย เจีย
คุณครูจึงให้กลับบ้าน

 

小明:老师不让我上学了,叫我退学。
Xiǎomíng: Lǎoshī bù ràng wǒ shàngxuéle, jiào wǒ tuìxué.
เสียวหมิง: เหล่าซือ ปู๋ ร่าง หว่อ ซ่าง เสีย เลอ เจี้ยว หว่อ ทุ่ย เสีย
เสี่ยวหมิง: ครูไม่ให้ผมเข้าเรียนแล้ว ให้ผมลาออก

 

明爸:为什么
Míng bà: Wèishéme
หมิงป้า:เว่ย เสิน เมอ
พ่อของเสีนวหมิง: ทำไมล่ะ

 

小明:上课睡觉
Xiǎomíng: Shàngkè shuìjiào
เสียวหมิง: ซ่างเค่อ ซุ่ยเจี้ยว
เสี่ยวหมิง:เข้าเรียนแล้วหลับครับ

 

明爸:上课睡觉怎么了,
Míng bà: Shàngkè shuìjiào zěnmele
หมิงป้า: ซ่างเต่อ ซุ่ยเจี้ยว เจิ่นเมอ เลอ
พ่อของเสีนวหมิง:เข้าเรียนแล้วหลับแล้วทำไม

 

谁上课没睡过觉,
Shuí shàngkè méi shuìguò jiào
เสย ซ่างเค่อ เหมย ซุ่ย กั้ว เจี้ยว
มีใครไหมที่เข้าเรียนแล้วไม่เคยหลับ

 

爸爸上学的时候也睡过!
Bàba shàngxué de shíhòu yě shuìguò!
ป้าป่า ซ่างเค่อ เตอ สือโฮ่ว เหย่ ซุ่ย กั้ว
ตอนพ่อเรียนก็เคยหลับ

 

小明:爸爸您也喜欢裸睡吗?
Xiǎomíng: Bàba nín yě xǐhuān luǒ shuì ma?
เสียวหมิง: ป้าป่า หนิน เย๋ สี่ฮวน หลั่ว ซุ่ย มา
เสี่ยวหมิง:พ่อครับ พ่อก็ชอบแก้ผ้าหลับเหมือนกันเหรอครับ

 

>>ดูเรื่องตลกภาษาจีนทั้งหมดได้ที่นี่<<

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก