ที่ดัดขนตา ภาษาจีน

睫毛夹

jiémáojiā

เจี๋ยเหมาเจีย

ที่ดัดขนตา

ตัวอย่างประโยค

我妈妈喜欢睫毛夹。
Wǒ māmā xǐhuān jiémáojiā.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เจี๋ยเหมาเจีย
แม่ของฉันชอบที่ดัดขนตา

 

这个睫毛夹多少钱?
Zhège jiémáojiā duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เจี๋ยเหมาเจีย ตัวเส่า เฉียน
ที่ดัดขนตาอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

这里的睫毛夹很贵。
Zhèlǐ de jiémáojiā hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เจี๋ยเหมาเจีย เหิ่น กุ้ย
ที่ดัดขนตาที่นี่แพงมาก

 

我想买睫毛夹。
Wǒ xiǎng mǎi jiémáojiā.
หวอ เสียง หม่าย เจี๋ยเหมาเจีย
ฉันอยากซื้อที่ดัดขนตา

 

你喜欢用睫毛夹吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เจี๋ยเหมาเจีย มะ
คุณชอบใช้ที่ดัดขนตาไหม

 

这里有睫毛夹吗?
Zhè li yǒu jiémáojiā ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี๋ยเหมาเจีย มะ
ที่นี่มีที่ดัดขนตาไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก