เปลี่ยนสินค้า ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

换货 (huànhuò) เปลี่ยนสินค้า

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

你想要换哪一个?
Nǐ xiǎng yào huàn nǎ yīgè?
หนี เสี่ยง เย่า ฮ่วน หน่า อี้เก้อ
คุณอยากเปลี่ยนอันไหนครับ

 

我想换别的尺码可以吗?
Wǒ xiǎng huàn bié de chǐmǎ kěyǐ ma?
หวอ เสี่ยง ฮ่วน เปี๋ย เตอ ฉือ หม่า เขออี่ มะ
ดิฉันขอเปลี่ยนไซต์อื่นได้ไหมคะ

 

这个包坏了。
Zhè gè bāo huàile.
เจ้อเก้อ เปา ฮว่าย เลอ
กระเป๋าใบนี้เสียแล้ว

 

这件衣服在七天之内可以换。
Zhè jiàn yīfú zài qītiān zhī nèi kěyǐ huàn.
เจ้อเจี้ยน อีฝู จ้าย ชีเทียน จือ เน่ย เขออี่ ฮ่วน
เสื้อตัวนี้จะเปลี่ยนให้ภายในเจ็ดวันค่ะ

 

请给我一下购物小票。
Qǐng gěi wǒ yīxià gòuwù xiǎo piào.
ฉิ่ง เก๋ย หว่อ อี๋เซี่ย โก้วอู้ เสี่ยว เพี้ยว
ขอบิลซื้อของด้วยค่ะ

 

我想换一下这条裙子。
Wǒ xiǎng huàn yīxià zhè tiáo qúnzi.
หวอ เสี่ยง ฮ่วน อี๋เซี่ย เจ้อเถียว ฉุนจื่อ
ดิฉันอยากเปลี่ยนกระโปรงตัวนี้ค่ะ

 

我想换成其他颜色。
Wǒ xiǎng huàn chéng qítā yánsè.
หวอ เสี่ยง ฮ่วน เฉิง ฉีทา เหยียนเซ่อ
ผมอยากเป็นเป็นสีอื่น

 

您用了吗?
Nín yòngle ma?
หนิน โย่ง กั้ว เลอ มะ
คุณได้ใช้แล้วหรือยัง

 

如果没有发票就不能换
Rúguǒ méiyǒu fāpiào jiù bùnéng huàn
หรู กั่ว เหมยโหย่ว ฟาเพี้ยว ปู้เหนิง ฮ่วน
ถ้าไม่มีบิลก็เปลี่ยนไม่ได้

 

特价商品不能换。
tèjià shāngpǐn bùnéng huàn.
เท่อเจี้ย วางผิ่น ปู้เหนิง ฮ่วน
สินค้าราคาพิเศษเปลี่ยนไม่ได้ครับ

 

我这就给您去拿新的。
Wǒ zhè jiù gěi nín qù ná xīn de.
หว่อ เจ้อ จิ้ว เก่ย หนิน ชวี่ หนา วิน เตอ
เดี๋ยวผมจะช่วยหาอันใหม่ให้ครับ

 

我想换其他款式可以吗?
Wǒ xiǎng huàn qítā kuǎnshì kěyǐ ma?
หวอ เสี่ยง ฮ่วน ฉีทา ข่วนซื่อ เขออี่ มะ
ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ไหมครับ

 

我想换换这双鞋。
Wǒ xiǎng huàn huàn zhè shuāng xié.
หวอ เสี่ยง ฮ่วนฮ่วน เจ้อ ซวง เสีย
ดิฉันอยากเป็นรองเท้าคู่นี้ค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก