คุณอยู่เรียนอยู่ปีอะไร ภาษาจีน

คุณอยู่เรียนอยู่ปีอะไร你上几年级了?

 

>>บทสนทนาที่1<<

A:你今年上大几?
Nǐ jīnnián shàng dàjǐ?
หนี่ จินเหนียน ซ่าง ต้าจี่
ปีนี้เธอเรียนอยู่ปีไร

 

B:大三。
Dàsān.
ต้าซาน
ปีสาม

 

A:那你明年就毕业了?
Nà nǐ míngnián jiù bìyè le?
น่า หนี่ หมิงเหนียน จิ้ว ปี้เย่ เลอ
งั้นปีหน้าเธอก็จบการศึกษาแล้วซิ

 

B:不,我后年毕业。我们是五年学制的。
Bù, wǒ hòunián bìyè. Wǒmen shì wǔ nián xuézhì de.
ปู้ หว่อ โฮ่วเหนียน ปี้เย่ หว่อเมิน ซื่อ อู่ เหนียน เสีย จื่อ เตอ
ไม่ใช่ ฉันจบปีใน คือฉันเรียนระบบห้าปีน่ะ

 

A:五年学制?你读的是医学院吗?
Wǔ nián xuézhì? nǐ dú de shì yīxuéyuàn mɑ?
อู่ เหนียน เสีย จื่อ หนี่ ตู๋ เตอ ซื่อ อีเสียเยี่ยน มะ
เรียนระบบห้าปีเหรอ เธอเรียนวิทยาแพทย์ใช่ไหม

 

B:是。
Shì.
ซื่อ
ใช่

 

>>บทสนทนาที่2<<

A:你是大学几年级的学生?
Nǐ shì dàxué jǐ niánjí de xuéshēng?
หนี่ ซื่อ ต้าเสีย จี่ เหนียนจี๋ เตอ เสีย เซิง
คุณเป็นนักศึกษาอยู่ปีอะไร

 

B:我是大学三年级的学生.
Wǒ shì dàxué sān niánjí de xuéshēng.
หว่อ ซื่อ ต้าเสีย ซาน เหนียนจี๋ เตอ เสียเซิง
ฉันเป็นนักศึกษาอยู่ปีสามแล้ว

 

A:你是学什么专业的?
Nǐ shì xué shénme zhuānyè de?
หนี่ ซื่อ เสีย เสินเมอ จวนเย่ เตอ
คุณเรียนอะไร

 

B:我是学泰语的.
Wǒ shì xué tàiyǔ de.
หว่อ ซื่อ เสีย ไท่ หยี เตอ
ฉันเรียนภาษาไทย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก