จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ภาษาจีน

夜豐頌府
Yèfēngsòngfǔ
เย่เฟิงซ่งฝู่
จังหวัดเเม่ฮ่องสอน
>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我是夜豐頌人。
Wǒ shì Yèfēngsòng rén.
หว่อ ซื่อ เย่เฟิงซ่ง เหริน
ฉันเป็นคนเเม่ฮ่องสอน

 

2.我家在夜豐頌府 。
Wǒjiā zài Yèfēngsòngfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย เย่เฟิงซ่งฝู่
บ้านฉันอยู่เเม่ฮ่องสอน

 

3.你去过夜豐頌府 吗?
Nǐ qùguò Yèfēngsòngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว เย่เฟิงซ่งฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอนไหม

 

4.我没去过夜豐頌府 。
Wǒ méi qùguò Yèfēngsòngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว เย่เฟิงซ่งฝู่
ฉันไม่เคยไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

 

5.夜豐頌府 有河马?
Yèfēngsòngfǔ yǒu hémǎ?
เย่เฟิงซ่งฝู่ โหน่ว เหอ มะ
จังหวัดเเม่ฮ่องสอนมีแม่น้ำไหม

 

6.夜豐頌府 有什么东西好吃吗?
Yèfēngsòngfǔ yǒu shé me dōngxī hǎo chī ma?
เย่เฟิงซ่งฝู่ โหย่ว เสินเมอ ตงซี ห่าวชรือ มะ
จังหวัดเเม่ฮ่องสอนมีของกินอร่อยอะไรบ้าง

 

7.去夜豐頌府 怎么走?
Qù Yèfēngsòngfǔ zěnme zǒu?
ชวี่ เย่เฟิงซ่งฝู่ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอนไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก