ฉันยอม ภาษาจีน

我愿意。
Wǒ yuànyì.
หว่อ เหยี่ยนอี้
ฉันยอม

>>ประโยคอื่นๆ<<

我做的。
Wǒ zuò de.
หว่อ จั้ว เตอ
ฉันเป็นคนทำ

 

我保证。
Wǒ bǎozhèng.
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับประกัน

 

我请客。
Wǒ qǐng kè.
หว่อ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

我了解。
Wǒ liǎojiě.
หว่อ เหลียว เจี่ย
ฉันเข้าใจ

 

我也是。
Wǒ yěshì.
หวอ เหย่ ซื่อ
ฉันด้วย

 

我同意。
Wǒ tóngyì.
หว่อ ถงอี้
ฉันเห็นด้วย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก