แฟกซ์ ภาษาจีน

传真 [chuánzhēn ฉวนเจิน] แฟกซ์

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你会用传真马?
Nǐ huì yòng chuánzhēn mǎ?
หนี่ ฮุ่ย โย่ง ฉวนเจิน มะ
คุณใช้แฟกซ์เป็นไหม

 

2.我会用传真.
Wǒ huì yòng chuánzhēn.
หว่อ ฮุ่ย โย่ง ฉวนเจิน
ฉันใช้แฟกซ์เป็น

 

3.我不会用传真.
Wǒ bù huì yòng chuánzhēn.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย โย่ง ฉวนเจิน
ฉันใช้แฟกซ์ไม่เป็น

 

4.传真在哪里?
Chuánzhēn zài nǎlǐ?
ฉวนเจิน จ้าย หนาหลี่
แฟกซ์อยู่ตรงไหน

 

5.你帮我看一下 传真没工作.
Nǐ bāng wǒ kàn yīxià chuánzhēn méi gōngzuò.
หนี่ ปาง หว่อ ค่าน อี๋เซี่ย ฉวนเจิน เหมยกงจั้ว
คุณช่วยฉันดูหน่อยแฟกซ์ไม่ทำงาน

 

6.你可以教我用传真吗?
Nǐ kěyǐ jiào wǒ yòng chuánzhēn ma?
หนี่ เขออี่ เจียว หว่อ โย่ง ฉวนเจิน มะ
คุณช่วยสอนฉันใช้แฟกซ์ได้ไหมคะ

 

7.传真很简单用.
Chuánzhēn hěn jiǎndān yòng.
ฉวนเจิน เหิน เจี่ยนตัน โย่ง
แฟกซ์ใช้ง่ายมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก