โรงพยาบาล ภาษาจีน

医院 [ yīyuàn อีเยี่ยน] โรงพยาบาล

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

他刚去医院。
Tā gāng qù yīyuàn.
ทา กาง ชวี่ อีเยี่ยน
เขาเพิ่งไปโรงพยาบาล

 

医院在哪里。
yīyuàn zài nǎlǐ.
อีเยี่ยน จ้าย หนา หลี่
โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน

 

从这里到医院远不远?
Cóng zhèlǐ dào yīyuàn yuǎn bù yuǎn?
ฉง เจ้อ หลี่ เต้า อีเยี่ยน เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน
จากที่นี่ถึงโรงพยาบาลไกลไหม

 

我不知道怎么去医院。
Wǒ bù zhīdào zěnme qù yīyuàn.
หว่อ ปู้ จือเต้า เจิ่นเมอ ชวู่ อีเยี่ยน
ฉันไม่รุ้ว่าจะไปโรงพยาบาลยังไง

 

我在医院等爸爸。
Wǒ zài yīyuàn děng bàba.
หว่อ จ้าย อีเยี่ยน เติ่ง ป้าป่ะ
ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลรอคุณพ่อ

 

泰国的医院很大。
Tàiguó de yīyuàn hěn dà
ไท่ กั๋ว เตอ อีเยี่ยน เหิ่นต้า
โรงพยาบาลของประเทศไทยใหญ่มาก

 

从 这里去医院怎么走?
Cóng zhèlǐ qù yīyuàn zěnme zǒu?
ฉง เจ้อหลี่ ชวู่ อีเยี่ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
จากที่นี่ไปโรงพยาบาลไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก