คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่4 动词

คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่4 动词

刺  [cì ชื่อ]  แทง

.

搔  [sāo ซาว]  เกา

.

  [pà พ่า]  กลัว

.

  [wán หวาน]  เล่น

.

  [sòng ซ่ง]  ส่ง

.

杀  [shā ซา]  ฆ่า

.

  [huí หุย]  กลับ

.

  [zhù จู้]  อาศัย

.

  [àn อ้าน]  กด

.

  [zhǐ จื่อ]  ชี้

.

  [pá ผา]  ปีน

.

  [zhuā จวา]  จับ

.

  [mō โม]  คลำ

.

  [duǒ โต่ว]  ซ่อน

.

  [shì ซื่อ]  คือ,เป็น

.

  [diāo เตียว]  คาบ

.

  [qiāo เชียว]  เคาะ

.

  [pēn เพิน]  พ่น

.

  [kǔn ขุ่น]  มัด

.

  [zuàn จ้วน]  เจาะ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก