โรงรับจำนำ ภาษาจีน

当铺

dàngpù

ต้างปู้

โรงรับจำนำ

ตัวอย่างประโยค

我现在在当铺。
Wǒ xiànzài zài dàngpù.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย ต้างปู้
ตอนนี้ฉันอยู่โรงรับจำนำ

 

当铺在哪里?
dàngpù zài nǎlǐ?
ต้างปู้ จ้าย หนาหลี่
โรงรับจำนำอยู่ที่ไหน

 

附近有当铺吗?
Fùjìn yǒu dàngpù ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว ต้างปู้ มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีโรงรับจำนำมั้ย

 

当铺在银行对面。
dàngpù zài yínháng duìmiàn.
ต้างปู้ จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
โรงรับจำนำอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

一直走就到当铺了。
Yīzhí zǒu jiù dào dàngpù le.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า ต้างปู้ เลอ
เดินตรงไปก็ถึงโรงรับจำนำแล้ว

 

去当铺怎么走?
Qù dàngpù zěnme zǒu?
ชวี่ ต้างปู้ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปโรงรับจำนำไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก