ดอกลีลาวดี ภาษาจีน

赤素馨花

chìsùxīnhuā

ชื่อซู่ซินฮวา

ดอกลีลาวดี

>>ตัวอย่างประโยค<<

这些赤素馨花很想。
Zhèxiē chìsùxīnhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย ชื่อซู่ซินฮวา เหิ่น เซียง
ดอกลีลาวดีพวกนี้หอมมาก

 

我想买赤素馨花。
Wǒ xiǎng mǎi chìsùxīnhuā.
หว่อ เสียง หม่าย ชื่อซู่ซินฮวา
ฉันอยากซื้อดอกลีลาวดี

 

你有赤素馨花吗?
Nǐ yǒu chìsùxīnhuā ma?
หนี โหย่ว ชื่อซู่ซินฮวา มะ
คุณมีดอกลีลาวดีไหม

 

现在赤素馨花很贵。
Xiànzài chìsùxīnhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย ชื่อซู่ซินฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกลีลาวดีแพงมาก

 

那是一束赤素馨花 。
Nà shì yī shù chìsùxīnhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ ชื่อซู่ซินฮวา
นั่นคือดอกลีลาวดีหนึ่งช่อ

 

这里没有赤素馨花 。
Zhèlǐ méiyǒu chìsùxīnhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว ชื่อซู่ซินฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกลีลาวดี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก