10ประโยคภาษาจีน รอเธอ 等你…

10ประโยคภาษาจีน รอเธอ 等你…

.

1.等你爱我。
Děng nǐ ài wǒ.
(เติ๋ง หนี่ อ้าย หว่อ)
รอเธอรักฉัน

.

2.等你回来。
Děng nǐ huílái.
(เติ๋ง หนี่ หุย ไหล)
รอเธอกลับมา

.

3.等你电话。
Děng nǐ diànhuà.
(เติ๋ง หนี่ เตี้ยน ฮว่า)
รอโทรศัพท์เธอ

.

4.等你答应。
Děng nǐ dāyìng.
(เติ๋ง หนี่ ตาอิ้ง)
รอเธอตอบรับ

.

5.等你过来。
Děng nǐ guòlái.
(เติ๋ง หนี่ กั้ว ไหล)
รอเธอมา

.

6.等你很久。
Děng nǐ hěnjiǔ.
(เติ๋ง หนี่ เหินจิ่ว)
รอเธอตั้งนาน

.

7.等你有空。
Děng nǐ yǒu kòng.
(เติ๋ง หนี โหย่ว โค่ง)
รอเธอว่าง

.

8.等你下课。
Děng nǐ xiàkè.
(เติ๋ง หนี่ เซี่ย เค่อ)
รอเธอเลิกเรียน

.

9.等你下班。
Děng nǐ xiàbān.
(เติ๋ง หนี่ เซี่ย ปาน)
รอเธอเลิกงาน

.

10.等你愿意。
Děng nǐ yuànyì.
(เติ๋ง หนี่ เยี่ยนอี้)
รอเธอยอม

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก