6ประโยคจีน ถามชื่อ

6ประโยคจีน ถามชื่อ

 

你叫什么名字?
Nǐ jiào shénme míngzì?
หนี่ เจี้ยว เสินเมอ หมิงจื้อ
คุณชื่ออะไรตรับ

 

你的名字是什么?
Nǐ de míngzì shì shénme?
หนี่ เตอ หมิงจื้อ ซื่อ เสินเมอ
คุณชื่ออะไรคะ

 

你姓什么?
Nǐ xìng shénme?
หนี่ ซิ่ง เสินเมอ
คุณแซ่อะไรครับ

 

你是谁啊?
Nǐ shì shéi a?
หนี่ ซื่อ เสย อา
คุณคือใครคะ

 

您贵姓?
Nín guìxìng?
หนิน กุ้ย ซิ่ง
ท่านแซ่อะไร

 

请问怎么称呼你?
Qǐngwèn zěnme chēnghu nǐ?
ฉิ่งเวิ่น เจิ่นเมอ เชิงอู หนี่
จะให้เรียกคุณว่าอะไรคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก