ถามอายุ ภาษาจีน – ภาษาจีนพื้นฐาน

ถามอายุ

ภาษาจีน

1.你 几 岁 了?

Nǐ jǐ suì le?

..( หนี่ จี่ ซุ่ย เลอ )

..เธออายุเท่าไหร่

 

–> ประโยคนี้ใช้ถามกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบขวบ

==ตัวอย่าง==

A:小 红,你 几 岁 了?

Xiǎo hóng, nǐ jǐ suì le?

เสี่ยวหง หนูอายุเท่าไหร่

B:我五岁了。

Wǒ bā suì le.

หนูอายุ5ขวบ

2.你 多 大?

Nǐ duō dà?

(  หนี่  ตัว   ต้า  )

..คุณอายุเท่าไหร่

 

–> ประโยคนี้ใช้ถามกับวัยรุ่น คนหนุ่มสาว

==ตัวอย่าง==

A:丽 丽, 你 今 年 多 大?

Lì lì,    nǐ jīn nián duō dà?

ลี่ลี่  คุณอายุเท่าไหร่

B:我 今 年 三 十 岁。

Wǒ jīn nián sān shí suì.

ฉันอายุ30ปี

3.您 多 大 年 纪?

….Nín duō dà nián jì?

….(หนิน ตัว ต้า เหนียน จี้ )

ท่านอายุเท่าไหร่

 

–> ประโยคนี้ใช้ถามกับผู้ใหญ่และบุคคลที่มีอายุประมาณ 40-70ปี

==ตัวอย่าง==

A:王 老 师,您 多 大 年 纪?

Wáng lǎo shī, nín duō dà nián jì?

ครูหวาง ท่านอายุเท่าไหร่แล้ว

B:我 四 十 岁 了。

Wǒ sì shí suì le.

ฉันอายุสี่สิบแล้ว

4.您 高 寿 了?

….Nín gāo shòu le?

….(หนิน เกา โซ่ว เลอ  )

ท่านอายุเท่าไหร่

 

–> ประโยคนี้ใช้ถามกับผู้เฒ่าผู้แก่หรือบุคคลที่มีอายุประมาณ70ปีขึ้นไป

==ตัวอย่าง==

A:老 爷 子,您 高 寿 了?

….Lǎoyézi,  nín gāo shòu le?

….คุณปู่ ท่านอายุเท่าไหร่แล้ว

B:我 八 十 一 了。

….Wǒ bā shí yī  le.

….ฉันอายุสี่สิบแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก