บาร์เหล้า ภาษาจีน

酒吧

jiǔbā

จิ่วปา

บาร์เหล้า

ตัวอย่างประโยค

酒吧在哪里?
jiǔbā zài nǎlǐ?
จิ่วปา จ้าย หนาหลี่
บาร์เหล้าอยู่ที่ไหน

 

附近有酒吧吗?
Fùjìn yǒu jiǔbā ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว จิ่วปา มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีบาร์เหล้ามั้ย

 

去酒吧怎么走?
Qù jiǔbā zěnme zǒu?
ชวี่ จิ่วปา เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปบาร์เหล้าไปยังไง

 

酒吧在银行对面。
jiǔbā zài yínháng duìmiàn.
จิ่วปา จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
บาร์เหล้าอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

一直走就到酒吧了。
Yīzhí zǒu jiù dào jiǔbā le.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า จิ่วปา เลอ
เดินตรงไปก็ถึงบาร์เหล้าแล้ว

 

我现在在酒吧。
Wǒ xiànzài zài jiǔbā.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย จิ่วปา
ตอนนี้ฉันอยู่บาร์เหล้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก