มีดทำครัว ภาษาจีน

菜刀

càidāo

ช่ายเตา

มีดทำครัว

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的菜刀贵吗?
Zhèlǐ de càidāo guì ma?
เจ้อหลี่ เตอ ช่ายเตา กุ้ย มะ
มีดทำครัวที่นี่แพงไหม

 

你家有菜刀吗?
Nǐ jiā yǒu càidāo ma?
หนี่ เจีย โหย่ว ช่ายเตา มะ
บ้านเธอมีมีดทำครัวไหม

 

我们家没有菜刀。
Wǒmen jiā méiyǒu càidāo.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว ช่ายเตา
บ้านเราไม่มีมีดทำครัว

 

这个菜刀多少钱?
Zhège càidāo duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ ช่ายเตา ตัวเส่า เฉียน
มีดทำครัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的菜刀吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de càidāo ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ ช่ายเตา มะ
ฉันขอยืมมีดทำครัวเธอได้ไหม

 

菜刀在哪里。
càidāo zài nǎlǐ.
ช่ายเตา จ้าย น่าหลี่
มีดทำครัวอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก