10ประโยคจีน อยากให้รู้ว่าห่วง

10ประโยคจีน อยากให้รู้ว่าห่วง

注意身体
Zhùyì shēntǐ
(จู้ อี้ เซิน ถี่)
ดูแลสุขภาพด้วย
.
小心淋雨
Xiǎoxīn lín yǔ
(เสี่ยว ซิน หลิน หยี่)
ระวังเปียกฝน
.
早点休息
Zǎodiǎn xiūxí
(เจ๋า เตี่ยน ซิวซิ)
พักผ่อนเร็วหน่อย
.
盖好被子
Gài hǎo bèizi
(ก้าย ห่าว เป้ยจื่อ)
ห่มผ้าห่มดีๆนะ
.
路上小心
Lùshàng xiǎoxīn
(ลู่ ซ่าง เสี่ยว ซิน)
เดินทางระมัดระวัง
.
快去快回
Kuài qù kuài huí
(ไคว่ ชวี่ ไคว่ หุย)
รีบไปรีบมา
.
早日健康
Zǎorì jiànkāng
(เจ่ารื่อ เจี้ยนคาง)
กลับมาแข็งแรงไวๆ
.
一路平安
Yī lù píng’ān
( อี๋ ลู่ ผิง อาน )
เดินทางโดยสวัสดิภาพ
.
慢点开车
Màn diǎn kāichē
( ม่าน เตี่ยน คาย เชอ )
ขับรถช้าๆนะ
.
小心感冒
Xiǎoxīn gǎnmào
( เสี่ยว ซิน ก่าน เม่า )
ระวังเป็นหวัดนะ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก