10ประโยคจีนสั้น ชุด1

10ประโยคจีนสั้น ชุด1

我试试。
Wǒ shì shì.
(หว่อ ซื่อ ซื่อ)
ฉันลองดู

.

我拒绝。
Wǒ jùjué.
(หว่อ จวี้ เจี๋ย)
ฉันขอปฏิเสธ

.

我愿意。
Wǒ yuànyì.
(หว่อ เหยี่ยนอี้)
ฉันยอม

.

我了解。
Wǒ liǎojiě.
(หว่อ เหลียว เจี่ย)
ฉันเข้าใจ

.

我也是。
Wǒ yěshì.
(หวอ เหย่ ซื่อ)
ฉันด้วย

.

我同意。
Wǒ tóngyì.
(หว่อ ถงอี้)
ฉันเห็นด้วย

.

我做的。
Wǒ zuò de.
(หว่อ จั้ว เตอ)
ฉันเป็นคนทำ

.

我保证。
Wǒ bǎozhèng.
(หวอ เป่า เจิ้ง)
ฉันรับประกัน

.

我请客。
Wǒ qǐng kè.
(หว่อ ฉิ่ง เค่อ)
ฉันเลี้ยงเอง

.

我来吧!
Wǒ lái ba!
(หว่อ ไหล ปา)
ฉันเอง(ฉันทำเอง)

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก