คำศัพท์ภาษาจีน ที่ลงท้ายด้วย字

คำศัพท์ภาษาจีน ที่ลงท้ายด้วย字

คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย子นั้นมีมากมาย คำศัพท์ด้านล่างนั้นเป็นเพียงคำศัพท์ส่วนหนึ่งเท่านั้น เราไปดูเลยเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

瓶子  píngzi (ผิงจื่อ)  ขวด
.
影子  yǐngzi (อิ่งจือ)  เงา
.
孩子  háizi (ไหจื่อ)  เด็ก
.
胖子  pàngzi (พ่างจื่อ)  คนอ้วน
.
种子  zhǒngzi (จ่งจือ)  เมล็ดพันธุ์
.
桌子  zhuōzi (จัวจื่อ)  โต๊ะ
.
梳子  shūzi (ซูจื่อ)  หวี
.
席子  xízi (สีจื่อ)  เสื่อ
.
裤子  kùzi (คู่จื่อ)  กางเกง
.
筷子  kuàizi (ไคว่จื่อ)  ตะเกียบ
.
椅子  yǐzi อ (อี่จือ)  เก้าอี้
.
样子  yàngzi (ย่างจื่อ)   ลักษณะ
.
毯子  tǎnzi (ถ่านจือ)  พรม
.
帽子  màozi (เม่าจื่อ)  หมวก
.
饺子  jiǎozi (เจี่ยวจือ)  เกี๊ยว
.
碟子  diézi (เตี๋ยจื่อ)  จาน
.
袜子  wàzi (ว่าจื่อ)  ถุงเท้า
.
屋子  wūzi (อูจื่อ)  ห้อง
.
房子  fángzi (ฟางจื่อ)  บ้าน
.
兔子  tùzi (ทู่จื่อ)  กระต่าย
.
镜子  jìngzi (จิ้งจื่อ)  กระจก
.
鸽子  gēzi (เกอจื่อ)  นกพิราบ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก