ลูกสาว ภาษาจีน

女儿

nǚér

หนี่เอ๋อ

ลูกสาว

我的女儿喜欢吃芒果。
Wǒ de nǚér xǐhuān chī mángguǒ.
หว่อ เตอ หนี่เอ๋อ สี่ฮวาน ชรือ หมางกั่ว
ลูกสาวของฉันชอบกินมะม่วง

 

我的女儿在曼谷。
Wǒ de nǚér zài màngǔ.
หว่อ เตอ หนี่เอ๋อ จ้าย ม่านกู่
ลูกสาวของฉันอยู่กรุงเทพ

 

今天女儿不舒服。
Jīntiān nǚér bú shūfú.
จินเทียน หนี่เอ๋อ ปู้ ซูฝู่
วันนี้ลูกสาวไม่สบาย

 

他是我的女儿。
Tā shì wǒ de nǚér.
ทา ซื่อ หว่อ เตอ หนี่เอ๋อ
เขาคือลูกสาวของฉัน

 

你的女儿在哪里?
Nǐ de nǚér zài nǎlǐ?
หนี่ เตอ หนี่เอ๋อ จ้าย หนาหลี่
ลูกสาวของคุณอยู่ที่ไหน

 

我的女儿是中国人。
Wǒ de nǚér shì zhōngguó rén.
หว่อ เตอ หนี่เอ๋อ ซื่อ จงกั๋ว เหริน
ลูกสาวของฉันเป็นคนจีน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก