ฉันเป็นนักดนตรี ภาษาจีน

我是音乐家。
Wǒ shì yīnyuèjiā
หว่อ ซื่อ อินเย่เจีย
ฉันเป็นนักดนตรี

>>ประโยคอื่นๆ<<

我是美容师。
Wǒ shì měiróngshī
หว่อ ซื่อ เหม่ยหรงซือ
ฉันเป็นช่างเสริมสวย

 

我是导游。
Wǒ shì dǎoyóu
หว่อ ซื่อ เต่าโหยว
ฉันเป็นมัคคุเทศก์

 

我是漫画家。
Wǒ shì mànhuàjiā
หว่อ ซื่อ ม่านฮว่าเจีย
ฉันเป็นนักเขียนกาตูนร์

 

我是口译员。
Wǒ shì kǒuyì yuán
หว่อ ซื่อ โข่วอี้ เหยียน
ฉันเป็นล่ามแปลภาษา

 

我是电工 。
Wǒ shì diàngōng
หว่อ ซื่อ เตี้ยนกง
ฉันเป็นช่างไฟฟ้า

 

我是司机。
Wǒ shì sījī
หว่อ ซื่อ ซือจี
ฉันเป็นคนขับรถ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก