ฉันไม่มีเครื่องคิดเลข ภาษาจีน

我没有计算机
Wǒ méiyǒu jì suàn jī
หว่อ เหม่ย โหย่ว จี้ซ่วนจี
ฉันไม่มีเครื่องคิดเลข

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我没有铅笔
Wǒ méiyǒu qiānbǐ
หว่อ เหม่ย โหย่ว เชียนปี่
ฉันไม่มีดินสอ

 

我没有剪刀
Wǒ méiyǒu jiǎndāo
หว่อ เหม่ย โหย่ว เจี่ยนเตา
ฉันไม่มีกรรไกร

 

我没有腰带
Wǒ méiyǒu yāodài
หว่อ เหม่ย โหย่ว เยาไต้
ฉันไม่มี เข็มขัด

 

我没有鼠标
Wǒ méiyǒu shǔ biāo
หว่อ เหม่ย โหย่ว สู่เปียว
ฉันไม่มีเมาส์

 

我没有冰箱
Wǒ méiyǒu bīng xiāng
หว่อ เหม่ย โหย่ว ปิงเซียง
ฉันไม่มีตู้เย็น

 

我没有洗衣机
Wǒ méiyǒu xǐ yī jī
หว่อ เหม่ย โหย่ว สี่อีจี
ฉันไม่มีเครื่องซักผ้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก