ฉันไม่ชอบกินลูกพลับ ภาษาจีน

我不喜欢吃柿子。
Wǒ bù xǐhuān chī shìzi
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ซื่อจึ
ฉันไม่ชอบกินลูกพลับ

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃鱼露。
Wǒ bù xǐhuān chī yúlù
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หยีลู่
ฉันไม่ชอบกินน้ำปลา

 

我不喜欢吃虾。
Wǒ bù xǐhuān chī xiā
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซีย
ฉันไม่ชอบกินกุ้ง

 

我不喜欢吃鱼。
Wǒ bù xǐhuān chī yú
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หยี
ฉันไม่ชอบกินปลา

 

我不喜欢吃柚子。
Wǒ bù xǐhuān chī yòuzi
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โย่วจึ
ฉันไม่ชอบกินส้มโอ

 

我不喜欢吃煎蛋。
Wǒ bù xǐhuān chī jiāndàn
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เจียนต้าน
ฉันไม่ชอบกินไข่ดาว

 

我不喜欢吃米饭。
Wǒ bù xǐhuān chī mǐfàn
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หมี่ฟ่าน
ฉันไม่ชอบกินข้าวสวย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก