ฉันอิ่มแล้ว ภาษาจีน

我饱了
Wǒ bǎo le.
หว่อ ป่าว เลอ
ฉันอิ่มแล้ว

>>ประโยคอื่นๆ<<

等一等
Děng yī děng
เติ่ง อี้ เติ่ง
รอแปปนึง

 

还不错
Hái bù cuò
ไห ปู๋ ชั่ว
ก็ไม่เลว

 

我请客
Wǒ qǐngkè.
หวอ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

这边请
Zhè biān qǐng.
เจ้อ เปียน ฉิ่ง
เชิญทางนี้

 

猜猜看
Cāi cāi kàn
ชาย ชาย ค่าน
เดาดู

 

不要紧
Bù yào jǐn
ปู๋ เย่า จิ่น
ไม่ต้องรีบ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก