ดอกลิลลี่ ภาษาจีน

百合花 

bǎihéhuā

ป่ายเหอฮวา

ดอกลิลลี่ 

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束百合花 。
Nà shì yī shù bǎihéhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ ป่ายเหอฮวา
นั่นคือดอกลิลลี่หนึ่งช่อ

 

这里没有百合花 。
Zhèlǐ méiyǒu bǎihéhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว ป่ายเหอฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกลิลลี่

 

这些百合花 很想。
Zhèxiē bǎihéhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย ป่ายเหอฮวา เหิ่น เซียง
ดอกลิลลี่พวกนี้หอมมาก

 

我想买百合花。
Wǒ xiǎng mǎi bǎihéhuā.
หว่อ เสียง หม่าย ป่ายเหอฮวา
ฉันอยากซื้อดอกลิลลี่

 

你有百合花吗?
Nǐ yǒu bǎihéhuā ma?
หนี โหย่ว ป่ายเหอฮวา มะ
คุณมีดอกลิลลี่ไหม

 

现在百合花很贵。
Xiànzài bǎihéhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย ป่ายเหอฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกลิลลี่แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก