งานอดิเรกของฉันคือเลี้ยงสัตว์ ภาษาจีน

我的爱好是饲养。
Wǒ de àihào shì sìyǎng.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ ซื่อหย่าง
งานอดิเรกของฉันคือเลี้ยงสัตว์

>>ประโยคอื่นๆ<<

我的爱好是钓鱼。
Wǒ de àihào shì diàoyú.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ เตี้ยวหยีร์
งานอดิเรกของฉันคือตกปลา

 

我的爱好是拍照。
Wǒ de àihào shì pāizhào.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ ไพจ้าว
งานอดิเรกของฉันคือถ่ายภาพ

 

我的爱好是宿营。
Wǒ de àihào shì sùyíng.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ ซู่อิ๋ง
งานอดิเรกของฉันคือแคมป์ปิ้ง

 

我的爱好是唱歌。
Wǒ de àihào shì chànggē.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ ช่างเกอ
งานอดิเรกของฉันคือร้องเพลง

 

我的爱好是缝纫。
Wǒ de àihào shì féngrèn.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ เฝิงเริ่น
งานอดิเรกของฉันคือเย็บปักถักร้อย

 

我的爱好是上网。
Wǒ de àihào shì shàngwǎng.
หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ ซ่างหว่าง
งานอดิเรกของฉันคือเล่นอินเตอร์เน็ต

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก