ร้านขายยา ภาษาจีน

药店

yàodiàn

เย่าเตี้ยน

ร้านขายยา

ตัวอย่างประโยค

 

我现在在药店。
Wǒ xiànzài zài yàodiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย เย่าเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านขายยา

 

一直走就到药店了。
Yīzhí zǒu jiù dào yàodiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า เย่าเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านขายยาแล้ว

 

附近有药店吗?
Fùjìn yǒu yàodiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว เย่าเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านขายยามั้ย

 

药店在银行对面。
yàodiàn zài yínháng duìmiàn.
เย่าเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านขายยาอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

去药店怎么走?
Qù yàodiàn zěnme zǒu?
ชวี่ เย่าเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านขายยาไปยังไง

 

药店在哪里?
yàodiàn zài nǎlǐ?
เย่าเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านขายยาอยู่ที่ไหน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก