ผ้าเช็ดตัว ภาษาจีน

毛巾

máojīn

เหมาจิน

ผ้าเช็ดตัว

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

你的毛巾好漂亮。
Nǐ de máojīn hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เหมาจิน ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ผ้าเช็ดตัวคุณสวยมาก

 

我借一下你的毛巾。
Wǒ jiè yīxià nǐ de máojīn.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เหมาจิน
ฉันขอยืมผ้าเช็ดตัวเธอหน่อย

 

我没有毛巾。
Wǒ méiyǒu máojīn.
หว่อ เหมยโหย่ว เหมาจิน
ฉันไม่มีผ้าเช็ดตัว

 

他刚买新毛巾。
Tā gāng mǎi xīn máojīn.
ทา กาง หม่าย ซิน เหมาจิน
เขาเพิ่งซื้อผ้าเช็ดตัว

 

这里有毛巾卖吗?
Zhè li yǒu máojīn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหมาจิน ม่าย มะ
ที่นี่มีผ้าเช็ดตัวขายไหม

 

这里的毛巾卖完了。
Zhèlǐ de máojīn mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เหมาจิน ม่าย หวานเลอ
ผ้าเช็ดตัวที่นี่ขายหมดแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก