ลองเดาดู ภาษาจีน

猜猜看
Cāi cāi kàn
ชาย ชาย ค่าน
เดาดู

>>ประโยคอื่นๆ<<

我请客
Wǒ qǐngkè.
หวอ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

我想你
Wǒ xiǎng nǐ.
หว่อ เสียง หนี่
ฉันคิดถึงเธอ

 

我爱你
Wǒ ài nǐ.
หว่อ อ้าย หนี่
ฉันรักเธอ

 

不要紧
Bù yào jǐn
ปู๋ เย่า จิ่น
ไม่ต้องรีบ

 

等一等
Děng yī děng
เติ่ง อี้ เติ่ง
รอแปปนึง

 

还不错
Hái bù cuò
ไห ปู๋ ชั่ว
ก็ไม่เลว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก