ศัพท์จีน หมวดอักษร 爱รัก

ศัพท์จีน หมวดอักษร 爱รัก

.

ài (อ้าย) รัก
.
爱好 àihào (อ้ายห้าว) งานอดิเรก
.
爱情 àiqíng (อ้ายฉิง) ความรัก
.
爱慕 àimù (อ้ายมู่) เลื่อมใส
.
爱人 àirén (อ้ายเหริน) คนรัก
.
爱神 àishén (อ้ายเสิน) กามเทพ
.
爱过 àiguò (อ้ายกั้ว) เคยรัก
.
爱国 àiguó (อ้ายกั๋ว) รักประเทศ
.
爱上 àishàng (อ้ายซ่าง) หลงรัก
.
爱护 àihù (อ้ายฮู้) ทะนุถนอม
.
爱美 àiměi (อ้ายเหม่ย) รักสวยรักงาม

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก