ศัพท์จีน หมวดอักษร 法 กฏหมาย

ศัพท์จีน หมวดอักษร กฏหมาย

.

法  fǎ(ฝ่า) กฏหมาย
.
法律  fǎlǜ(ฝ่า ลวี่) กฏหมาย
.
法国  fǎguó(ฝ่ากั๋ว) ฝรั่งเศส
.
法官  fǎguān(ฝ่ากวาน) ผู้พิพากษา
.
法庭  fǎtíng(ฝ่าถิง) ศาล
.
法学  fǎxué(ฝ่าเสวีย) นิติศาสตร์
.
方法  fāngfǎ(ฟางฝ่า) วิธี
.
想法  xiǎngfǎ(เสียงฝ่า) ความคิด
.
语法  yǔfǎ(หยีร์ ฝ่า) ไวยกรณ์
.
法定  fǎdìng(ฝ่าติ้ง) ถูกกฎหมาย

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก