ศัพท์จีน หมวดอักษร 来 มา

ศัพท์จีน หมวดอักษร มา

.

lái (ไหล) มา
.
看来 kàn lái (ค่านไหล) ดูเหมือนว่า
.
来自 láizì(ไหลจื้อ) มาจาก
.
未来 wèilái(เว่ยไหล) อนาคต
.
后来 hòulái(โฮ่วไหล) ต่อมา
.
原来 yuánlái(เหยียนไหล) แต่ก่อน
.
从来 cónglái(ฉงไหล) แต่ไหนแต่ไร
.
本来 běnlái(เปิ่นไหล) แต่เดิม
.
来电 láidiàn(ไหลเตี้ยน) สายเรียกเข้า
.
起来 qǐlái(ฉี่ไหล) ลุกขึ้น

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก