กระต่ายป่า ภาษาจีน

野兔

yětù

เหย่ทู่

กระต่ายป่า

>>ตัวอย่างประโยค<<

动物园里没有野兔。
Dòngwùyuán lǐ méiyǒu yětù.
โต้งเหยียน หลี่ เหมยโหย่ว เหย่ทู่
ในสวนสัตว์ไม่มีกระต่ายป่า

 

弟弟没看过野兔。
Dìdì méi kànguò yětù.
ตี้ติ เหมย ค่านกั้ว เหย่ทู่
น้องชายไม่เคยเห็นกระต่ายป่า

 

森林里有两只野兔。
Sēnlín lǐ yǒu liǎng zhī yětù.
เซินหลิน หลี โหยว เหลี่ยง จือ เหย่ทู่
ในป่ามีกระต่ายป่า2ตัว

 

那不是野兔。
Nà bùshì yětù.
น่า ปู๋ซื่อ เหย่ทู่
นั่นไม่ใช่กระต่ายป่า

 

我和爸爸都喜欢野兔。
Wǒ hé bàba dōu xǐhuān yětù.
หว่อ เหอ ป้าป่ะ โตว สีฮวาน เหย่ทู่
ฉันและพ่อชอบกระต่ายป่า

 

那是不是野兔。
Nà shì bùshì yětù.
น่าซื่อ ปู๋ ซื่อ เหย่ทู่
นั่นคือกระต่ายป่าใช่หรือไม่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก